Ostatné medzinárodné kolo

Slovensko na FIRST Global Challenge 2017

Logo minuloročnej reprezentácie na medzinárodnom kole

Logo slovenského tímu na FIRST Global

Slovenský tím na súťaži FIRST Global 2017

Team Slovakia 2017

O nás

FIRST Global Slovakia je slovenské občianske združenie, ktorého hlavným zámerom je každoročne organizovať slovenské národné kolo medzinárodnej súťaže v robotike FIRST Global.

Do súťaže sa môže zapojiť ktokoľvek, kto dokáže zostaviť tím troch až siedmych školákov vo veku 14 až 17 rokov bez ohľadu na vekové zloženie tímu, typ školy, predchádzajúce skúsenosti s podobnými súťažami, či sociálno-ekonomické zázemie. Nevyhnutné sú iba nadšenie a túžba zažiť a naučiť sa niečo nové.

Úlohou FIRST Global Slovakia je pomáhať mladým ľuďom objavovať a rozvíjať ich záujem nielen o robotiku, ale aj o vedu, technológie, strojárstvo a matematiku (v angličtine science, technology, engineering, mathematics – a pre ne často používaná skratka STEM).

Naším cieľom je v roku 2017 osloviť každú strednú školu na Slovensku s ponukou zostavenia tímu a zapojenia sa do súťaže. Víťazný tím slovenského národného kola dostane možnosť súťažiť na medzinárodnej olympiáde FIRST Global, ktorá sa v lete 2018 uskutoční v Mexico City.

FIRST Global

FIRST Global je americká nezisková organizácia, ktorá každoročne usporadúva medzinárodnú robotickú súťaž (v duchu olympiády), ktorej hlavným zámerom je zapáliť viac ako dve miliardy mladých ľudí naprieč celým svetom pre vedu, technológie, strojárstvo a matematiku.

Z každej krajiny je pozvaný práve jeden tím, ktorý sa zúčastňuje robotickej olympiády, aby tak búral mosty medzi stredoškolákmi s rôznymi možnosťami, jazykmi, náboženstvami a zvykmi.

Zhromažďovaním budúcich STEM lídrov v náročnej súťaži a spolupráci, ktorá zdôrazňuje význam, príťažlivosť a aplikovateľnosť vzdelávania v STEM, FIRST Global inšpiruje študentov k učeniu sa zručnostiam, ktoré budú potrebovať na objavenie vecí, ktoré by ich rodičia, či starí rodičia považovali za zázraky, nemožné veci, či čistú fikciu.

FIRST Global sa tiež snaží presvedčiť mnoho vlád a organizácií rôznych národov sveta o nutnosti posilniť vzdelávanie v disciplínach STEM a o aktívnej podpore, ktorú je nevyhnutné poskytnúť mladým, aby už čoskoro mali možnosť preraziť vo svete.

Misia

Misiou FIRST Global je inšpirovať vedecké a technologické líderstvo a inovatívnosť u mladých ľudí všetkých svetových národností s cieľom zvýšiť porozumenie, vštepiť dôležitosť spolupráce, pomenovať najpálčivejšie svetové problémy a zvýšiť kvalitu života pre všetkých.

Misia je plnená prostredníctvom FIRST Global Výzvy, ktorá vrcholí medzinárodnou robotickou súťažou, každý rok usporiadanou v inej krajine.

Tým, že mladým ukážeme, že pokiaľ sa naučia ako komunikovať, spolupracovať a spoločne hľadať riešenia s využitím nástrojov vedy a strojárstva na riešenie najväčších svetových výziev – vody, energie, medicíny, jedla a vzdelania – naučia sa tým zároveň ako spolu pracovať, dôverovať si a stať sa súčasťou skutočne globálnej komunity.

Zakladateľ – Dean Kamen

DeanKamen

Dean Kamen je produktívny vynálezca, podnikateľ a neúnavný zástanca vedy a technológie. Tieto úlohy sú prepletené s jeho zanietením pre praktické, každodenné využívanie technológií a jeho osobným odhodlaním rozširovať nadšenie pre STEM viac ako dvom miliardám mladých na celom svete. Deanovo úsilie pramení v jeho pevnom presvedčení, že prostriedky vedy a inžinierstva pomôžu vybaviť mladých celého sveta nástrojmi na odstránenie najpálčivejších globálnych problémov, ktorým čelíme ako ľudia žijúci na jednej planéte tak dnes ako aj zajtra.